VELKÝ ÚJEZD
Jak na registraci
Tento návod vás kompletně provede procesem registrace vašeho dítěte na tábor.

1. Registrace uživatelského účtu
Před tím, než můžete provádět v systému jakékoli registrace termínů akcí, je potřeba si založit uživatelský účet, který bude uchovávat informace o vás a o vašich dětech.
K registraci se dostanete klepnutím na tlačítko Přihlásit, které můžete vidět na pravé vrchní straně webu.

Toto tlačítko vás odkáže na přihlašovací formulář, pod nímž se nachází odkaz na formulář pro registraci.

V tomto formuláři vyplňte všechny potřebné údaje o svojí osobě a registraci potvrďte tlačítkem Registrovat.
E-mail a heslo, které jste při registraci zadali, si zapamatujte. Pomocí těchto údajů se budete vždy přihlašovat do systému.
Po úspěšné registraci se můžete přihlásit do systému.


2. Přidání údajů o dětech do systému
Po úspěšném přihlášení se Vám místo tlačítka pro přihlášení bude na levé vrchní straně webu zobrazovat vaše jméno a příjmení.
Po klepnutí na něj se vám pod ním rozbalí nabídka s odkazy pro zobrazení přehledu vašich registrací, nastavení údajů vašeho účtu, a také údaje o vašich dětech, které do systému uložíte.
Pokračujte tedy klepnutím na položku Děti.

Zde uvidíte seznam dětí, které máte do systému vložené. Po klepnutí na položku dítěte v seznamu můžete údaje o něm upravit. Klepnutím na tlačítko Přidat přidáte nové dítě.

Tlačítko vás odkáže na formulář, do kterého vyplníte všechny potřebné údaje o dítěti (stejně jako dřív do papírové přihlášky).
Prosíme, abyste se důrazně ujistili, že vámi vyplněné údaje jsou správné.

Na následujícím obrázku můžete vidět ukázkový příklad vyplnění formuláře:

Po vyplnění údajů potvrdíte formulář tlačítkem na spodu.


3. Registrace termínů akcí
Nyní již máte připraveno vše potřebné pro registraci vašich dětí na akce.
Po přesunutí do webové sekce Akce (skrz záhlaví webu) se dostanete k seznamu všech táborů a jiných akcí, které pořádáme.
Po klepnutí na nadpis dané akce se dostanete k jejímu detailnímu popisu, který obsahuje i informace o jednotlivých turnusech.

Můžeme zde vidět informace jako je začátek a konec turnusu, konec registrace, cenu, či počet volných míst.

Upozorňujeme, že informace o počtu volných míst je v tomto kontextu pouze orientační a nijak nerozhoduje o přijetí vašeho dítěte.
I přesto, že počet volných míst je na nule, či záporných hodnotách, můžete svoje dítě na turnus zaregistrovat.
V takovém případě bude vaše dítě zařazeno do pořadníku náhradníků a v případě, kdy někdo před vámi registraci zruší, se posunete výše v pořadníku.
Tudíž je vždy možné se na turnus dostat.

Pod informacemi o turnusu tlačítko pro registraci.
Pokud byla již registrace zahájena, budete po stisknutí tlačítka odkázáni na výběr dětí, které můžete na turnus registrovat.

Označte děti, které chcete na turnus registrovat a výběr potvrďte. Tím je registrace hotová.


4. Další informace
Po úspěšné registraci můžete sledovat stav všech svých registrací v přehledné tabulce, kterou najdete pod odkazem Registrace v nabídce pod svým jménem.

Vaše nová registrace bude ve stavu Rezervováno.
Pokud bude vaše registrace přijata, přijde vám ve včasnou dobu e-mail,
ve kterém budete informováni o dalších náležitostech, jako je například postup při platbě nebo vyplňování potřebných dokumentů.
Po úspěšné platbě se vaše rezervace dostane do stavu Potvrzeno.