VELKÝ ÚJEZD
Soubory ke stažení

Informace k nástupu dítěte na letní tábor

Pokud se vaše dítě účastní letního tábora (neplatí pro ostatní akce), tyto dokumenty je třeba vyplnit a donést při nástupu na akci:
Potvrzení o bezinfekčnosti
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Informace k nástupu dítěte na víkendovku

Pokud se vaše dítě účastní víkendovky, tyto dokumenty je třeba vyplnit a donést při nástupu na akci:
Potvrzení o bezinfekčnosti

Jak možná víte, naše akce jsou zaštiťovány klubem SHM Moravské Budějovice. Níže přikládáme pár dokumentů týkajících se klubu:
Přihláška k přidruženému členství SHM
Vysvětlení k našemu partnerství s SHM a k přihlášce
Stanovy spolku SHM
Vyplnění přihlášky je dobrovolné. Velice nám ale každá přihláška pomůže (jak je i napsáno ve vysvětlení) a budeme za ni vděční.