VELKÝ ÚJEZD
Soubory ke stažení

Informace k nástupu dítěte na letní tábor

Pokud se vaše dítě účastní letního tábora (neplatí pro ostatní akce), tyto dokumenty je třeba vyplnit a donést při nástupu na akci:
Potvrzení o bezinfekčnosti
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Informace k nástupu dítěte na víkendovku

Pokud se vaše dítě účastní víkendovky, tyto dokumenty je třeba vyplnit a donést při nástupu na akci:
Potvrzení o bezinfekčnosti